Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Indian Railways’ Category

Lallu Prasad Yadav picked a bollywood theme of his fifth Railway Budget. Chak de Railways, he exclaimed. In his presentation of the Union Railway Budget, he recited:

lallu-cartoon.jpg

 

Sab kah rahe hain humne gazab kaam kiya hai,

Karoron ka munafa har ek shaam diya hai,

Phal salon yeh ab dega, paudha jo lagaya hai,

Sewa ka, samarpan ka, har farz nibhaya hai.

 

(more…)

Read Full Post »